Blog

Kto odpowiada za prowadzenie szkoleń BHP i ppoż. w firmie?

Kto odpowiada za prowadzenie szkoleń BHP i ppoż. w firmie?

Do jednego z najważniejszych zadań każdego pracodawcy niewątpliwie należy organizacja szkoleń przeciwpożarowych dla swoich pracowników. Tego typu zajęcia należą do szeroko rozumianej grupy kształcenia z zakresu BHP, które odbywają się w większości przypadków raz do...
Co ile lat pracownik powinien przejść szkolenie BHP? 

Co ile lat pracownik powinien przejść szkolenie BHP? 

Pracodawca, który zatrudnia nowych pracowników, ma obowiązek zapewnienia im szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas którego dowiedzą się oni przede wszystkim o potencjalnych zagrożeniach, które wynikają z pracy w danym przedsiębiorstwie oraz na...
Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego w kontekście koronawirusa?

Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego w kontekście koronawirusa?

Dzięki ocenie ryzyka zawodowego jesteśmy w stanie określić zachodzące prawdopodobieństwo poszkodowania pracownika na danym stanowisku pracy w trakcie wykonywania przez niego obowiązków zawodowych. Ocena ryzyka zawodowego ma także za zadanie wskazanie źródeł zagrożeń,...
Jak dokonuje się oceny ryzyka zawodowego?

Jak dokonuje się oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu określenie prawdopodobieństwa poszkodowania pracownika na określonym stanowisku pracy w trakcie wykonywania jego obowiązków zawodowych. Wskazuje ona również źródła zagrożeń, które występują na danym stanowisku pracy. Oceny ryzyka...
Jak oznaczać przejścia przeciwpożarowe?

Jak oznaczać przejścia przeciwpożarowe?

Znajomość zasad BHP i PPOŻ to obowiązek nałożony przez ustawodawcę na każdego przedsiębiorcę, niezależnie od tego, jakiej wielkości firmę prowadzi. Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy to podstawa, dlatego każdy obiekt obowiązkowo musi zostać podzielony na...
Kto odpowiada za pierwszą pomoc w zakładzie pracy?

Kto odpowiada za pierwszą pomoc w zakładzie pracy?

Każdy zakład pracy w zależności od ilości pracowników, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności ma obowiązek wyznaczenia osób, które zostały przez niego oddelegowane do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w momencie zaistnienia zagrożenia na terenie zakładu...