Blog

Czy szkolenia przeciwpożarowe mogą odbywać się online?

Czy szkolenia przeciwpożarowe mogą odbywać się online?

Szkolenia przeciwpożarowe są kluczowe, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy. Czy w praktyce mogą one odbywać się online, czyli wygodnie i bezpiecznie dla zatrudnionych osób? Okazuje się, że zdecydowanie tak i takie rozwiązanie ma kilka innych,...
Jak przebiega wstępne szkolenie BHP w firmie?

Jak przebiega wstępne szkolenie BHP w firmie?

Pracodawca, który zatrudnia pracowników, ma obowiązek zapewnić mu niezbędne do rozpoczęcia pracy szkolenia. Niewywiązanie się z tego grozi karami finansowymi, ale stwarza też zagrożenie dla przyszłego zatrudnionego i jego współpracowników. Jednym z najważniejszych...
Kto odpowiada za prowadzenie szkoleń BHP i ppoż. w firmie?

Kto odpowiada za prowadzenie szkoleń BHP i ppoż. w firmie?

Do jednego z najważniejszych zadań każdego pracodawcy niewątpliwie należy organizacja szkoleń przeciwpożarowych dla swoich pracowników. Tego typu zajęcia należą do szeroko rozumianej grupy kształcenia z zakresu BHP, które odbywają się w większości przypadków raz do...
Co ile lat pracownik powinien przejść szkolenie BHP? 

Co ile lat pracownik powinien przejść szkolenie BHP? 

Pracodawca, który zatrudnia nowych pracowników, ma obowiązek zapewnienia im szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas którego dowiedzą się oni przede wszystkim o potencjalnych zagrożeniach, które wynikają z pracy w danym przedsiębiorstwie oraz na...
Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego w kontekście koronawirusa?

Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego w kontekście koronawirusa?

Dzięki ocenie ryzyka zawodowego jesteśmy w stanie określić zachodzące prawdopodobieństwo poszkodowania pracownika na danym stanowisku pracy w trakcie wykonywania przez niego obowiązków zawodowych. Ocena ryzyka zawodowego ma także za zadanie wskazanie źródeł zagrożeń,...
Jak dokonuje się oceny ryzyka zawodowego?

Jak dokonuje się oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu określenie prawdopodobieństwa poszkodowania pracownika na określonym stanowisku pracy w trakcie wykonywania jego obowiązków zawodowych. Wskazuje ona również źródła zagrożeń, które występują na danym stanowisku pracy. Oceny ryzyka...