Jak oznaczać przejścia przeciwpożarowe?

Jak oznaczać przejścia przeciwpożarowe?

Znajomość zasad BHP i PPOŻ to obowiązek nałożony przez ustawodawcę na każdego przedsiębiorcę, niezależnie od tego, jakiej wielkości firmę prowadzi. Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy to podstawa, dlatego każdy obiekt obowiązkowo musi zostać podzielony na...
Kto odpowiada za pierwszą pomoc w zakładzie pracy?

Kto odpowiada za pierwszą pomoc w zakładzie pracy?

Każdy zakład pracy w zależności od ilości pracowników, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności ma obowiązek wyznaczenia osób, które zostały przez niego oddelegowane do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w momencie zaistnienia zagrożenia na terenie zakładu...
Jak często należy wykonywać szkolenia BHP w biurach?

Jak często należy wykonywać szkolenia BHP w biurach?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pracy swoim pracownikom. Ochrona zdrowia i życia powinna obywać się poprzez zapewnienie im ergonomicznych i higienicznych warunków pracy. Podstawę do tego stanowią pracownicze szkolenia BHP. Jak często...
Kto musi przejść obowiązkowe szkolenie przeciwpożarowe?

Kto musi przejść obowiązkowe szkolenie przeciwpożarowe?

Bezpieczeństwo i komfort pracy to podstawy, które musi spełniać pracodawca. Odpowiada on za zapewnienie odpowiedniej ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych. Lecz czy musi zapewnić szkolenia przeciwpożarowe? Kto jest za nie odpowiedzialny? Kto musi w nich...
Jak zostać operatorem wózków widłowych?

Jak zostać operatorem wózków widłowych?

Zawód operatora wózka widłowego wiąże się z dobrymi zarobkami oraz elastycznymi godzinami pracy. Chętnych do jego wykonywania wciąż przybywa, jednak aby móc pracować w tej profesji, trzeba przejść specjalny kurs. Sprawdź, na czym on polega i dlaczego warto go odbyć...
Sposoby oceny ryzyka zawodowego

Sposoby oceny ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe, występujące na danym stanowisku pracy, określa prawdopodobieństwo, z jakim pracownik może zostać poszkodowany w trakcie wykonywania obowiązków, związanych ze swoją profesją. Określa ono także źródła zagrożeń, mogących pojawić się podczas wykonywanych...