Blog - strona 2

szkolenie pracowników

Kto może być zwolniony ze szkolenia okresowego BHP?

1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany ograniczające obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP. Ze szkolenia okresowego zwolnieni są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych. Jednak nie każdy pracodawca mający w firmie stanowiska biurowe jest zwolniony z obowiązku zapewnienia przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy swoim podwładnym. Jakie wymagania musi spełniać przedsiębiorstwo, by jego pracownicy nie musieli ponownie odbywać szkolenia BHP? Przeważająca część działalności danej firmy nie może przekraczać trzeciej kategorii ryzyka zawodowego. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli sytuacja ulegnie zmianie i po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego rodzaj przeważającej działalności znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, to przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP pracowników biurowych będzie konieczne.

Czytaj dalej
szkolenie w pracy

Zaniechanie szkoleń BHP – jakie kary grożą pracodawcy?

Kodeks pracy jasno stawni, że każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść szkolenie z zakresu BHP zorganizowane przez pracodawcę. Nie może on zbagatelizować obowiązku zapewnienia takiego szkolenia, gdyż konsekwencją jego niedopełnienia będzie konieczność poniesienia kary, w postaci grzywny. Jeśli zatrudniasz pracowników musisz więc wiedzieć, co jest dla ciebie obowiązkiem i jakie kary grożą za jego niespełnienie.

Czytaj dalej
praca

Kto może dokonywać oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy?

Zakład pracy to miejsce, w którym z konieczności dochodzi do narażenia na pewne ryzyko zawodowe. Wykonywanie swoich obowiązków niejednokrotnie nie jest bowiem łatwe i wiąże się z możliwością poniesienia pewnych szkód. Ważne jest więc, by każdy pracownik lub kandydat na dane stanowisko był zaznajomiony z tym, co ewentualnie może mu grozić, jeżeli wykonuje określony zawód. Dlatego tak bardzo potrzebne jest sporządzanie adekwatnej oceny ryzyka zawodowego w każdym zakładzie pracy przez wyznaczonego specjalistę.

Czytaj dalej
operator wózka widłowego

Jak wygląda kurs na operatora wózków widłowych?

Każdy, kto chciałby rozpocząć pracę jako operator wózka widłowego, musi liczyć się z tym, że  musi ukończyć kurs na operatora wózka widłowego i zdać stosowny egzamin składający się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Jak przebiega taki kurs?

Czytaj dalej
szkolenie

Kto i kiedy musi przejść obowiązkowe szkolenie przeciwpożarowe?

Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa obejmująca również odpowiednie przeszkolenie pracowników to klucz do bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Kto jednak ma obowiązek przejścia szkolenia w tym zakresie i jak często musi mieć to miejsce?

Czytaj dalej
szkolenie

Czy szkolenia przeciwpożarowe mogą odbywać się online?

Szkolenia przeciwpożarowe są kluczowe, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy. Czy w praktyce mogą one odbywać się online, czyli wygodnie i bezpiecznie dla zatrudnionych osób? Okazuje się, że zdecydowanie tak i takie rozwiązanie ma kilka innych, praktycznych zalet.

Czytaj dalej