Blog - strona 2

Czy szkolenia przeciwpożarowe mogą odbywać się online?

Szkolenia przeciwpożarowe są kluczowe, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy. Czy w praktyce mogą one odbywać się online, czyli wygodnie i bezpiecznie dla zatrudnionych osób? Okazuje się, że zdecydowanie tak i takie rozwiązanie ma kilka innych, praktycznych zalet.

Czytaj dalej

Jak przebiega wstępne szkolenie BHP w firmie?

Pracodawca, który zatrudnia pracowników, ma obowiązek zapewnić mu niezbędne do rozpoczęcia pracy szkolenia. Niewywiązanie się z tego grozi karami finansowymi, ale stwarza też zagrożenie dla przyszłego zatrudnionego i jego współpracowników. Jednym z najważniejszych szkoleń jest szkolenie wstępne. Na czym polega? Jak wygląda? Jakiej wiedzy można się na nim spodziewać?

Czytaj dalej

Kto odpowiada za prowadzenie szkoleń BHP i ppoż. w firmie?

Do jednego z najważniejszych zadań każdego pracodawcy niewątpliwie należy organizacja szkoleń przeciwpożarowych dla swoich pracowników. Tego typu zajęcia należą do szeroko rozumianej grupy kształcenia z zakresu BHP, które odbywają się w większości przypadków raz do roku w danym zakładzie pracy. Jeżeli chodzi o samo przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego, to zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej tak naprawdę obowiązkowo odbywa się ono w momencie zatrudnienia danego pracownika w firmie, jednakże każdy pracodawca może zdecydować się również na dodatkowe kształcenie w tym zakresie. Przeprowadzenie szkoleń PPOŻ spoczywa z kolei na barkach osób pracujących w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub też posiadających odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania.

Czytaj dalej

Co ile lat pracownik powinien przejść szkolenie BHP? 

Pracodawca, który zatrudnia nowych pracowników, ma obowiązek zapewnienia im szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas którego dowiedzą się oni przede wszystkim o potencjalnych zagrożeniach, które wynikają z pracy w danym przedsiębiorstwie oraz na konkretnym stanowisku. Oprócz tego otrzymają też informacje dotyczące przepisów przeciwpożarowych, a także zostaną im przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy. Oprócz szkoleń wstępnych, które umożliwiają rozpoczęcie pracy, pracodawcy mają obowiązek organizować dla pracowników również okresowe szkolenia z zakresu BHP. Co ile lat pracownicy powinni je przechodzić?

Czytaj dalej

Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego w kontekście koronawirusa?

Dzięki ocenie ryzyka zawodowego jesteśmy w stanie określić zachodzące prawdopodobieństwo poszkodowania pracownika na danym stanowisku pracy w trakcie wykonywania przez niego obowiązków zawodowych. Ocena ryzyka zawodowego ma także za zadanie wskazanie źródeł zagrożeń, występujących na konkretnym stanowisku pracy. Szczególnego znaczenia nabiera ona w kontekście panującej obecnie epidemii koronawirusa SARS COV-2, zwanego popularnie „covidem”. Sprawdź w naszym wpisie, jak dokonać oceny ryzyka zawodowego w kontekście koronawirusa.

Czytaj dalej

Jak dokonuje się oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu określenie prawdopodobieństwa poszkodowania pracownika na określonym stanowisku pracy w trakcie wykonywania jego obowiązków zawodowych. Wskazuje ona również źródła zagrożeń, które występują na danym stanowisku pracy. Oceny ryzyka zawodowego dokonać można metodą: indukcyjną, dedukcyjną, ilościową, jakościową matrycową, jakościową wskaźnikową, jakościową, tworząc grafy ryzyka. Sprawdź, na czym polega każda z nich.

Czytaj dalej