Szkolenia BHP i PPOŻ

workmanagement

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenia BHP i PPOŻ. Niedopatrzenie tego wymogu może być karane wysokimi grzywnami finansowymi. Nasza firma już od wielu lat oferuje wszystkim zakładom pracy profesjonalnie przeprowadzone kursy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w dogodnym dla Państwa terminie. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują specjalne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, co umożliwia dopuszczenie zatrudnionych do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych.

Jak przebiegają szkolenia?

Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwala nam na przeprowadzenie kursów w sposób ciekawy i praktyczny. Świadczy o tym cały czas powiększające się grono zadowolonych Klientów. Specjalizujemy się w szkoleniach wstępnych i okresowych, zarówno w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie informacje, jakie przekazują nasi pracownicy, są przekazane z zastosowaniem przystępnego języka bez zbędnych utrudnień. W związku z tym, że często pojawiają się zmiany w przepisach prawnych, regularnie aktualizujemy treść, jaka pojawia się na kursach.

Podczas zajęć staramy się także zwrócić uwagę kursantów na zasady postępowania w trakcie wystąpienia zagrożenia. Staramy się nauczyć pracowników, jak realnie oceniać szkodliwość czynników zewnętrznych na podstawie obowiązujących norm. W ten sposób przygotowujemy uczestników do podjęcia odpowiedzialnych działań w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Naszym celem jest zapewnianie bezpieczeństwa w każdej obsługiwanej przez nas firmie, dlatego oferujemy także profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Wysoka jakość szkoleń gwarancją bezpieczeństwa zatrudnionych osób

Dlaczego kładziemy tak wielki nacisk na przekazywanie wiedzy związanej z BHP? Zdajemy sobie sprawę, że brak wiedzy może przyczynić się do popełniania błędów. W niektórych przypadkach mogą one stanowić realne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia pracowników. Dlatego naszym celem jest propagowanie rzetelnych i aktualnych danych w zakresie ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem różnych czynników. Szkolenia przeprowadzamy w zakładzie pracy, wcześniej ustalając termin z przełożonym. Przeprowadzamy także specjalne szkolenia online. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z innymi elementami naszej rozbudowanej oferty kursów na operatora wózków widłowych.

workmanagement

ZAJMUJEMY SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM W FIRMIE

Od lat specjalizujemy się w branży BHP i PPOŻ zapewniając naszym partnerom pełny zakres działań na rzecz ochrony pracy i pracowników. Przejmujemy kompleksowy nadzór nad sprawami BHP i PPOŻ w firmie.

workmanagement

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA BHP

Przeprowadzamy wstępne oraz okresowe szkolenia BHP. Gwarantujemy wysoki poziom zajęć, interesujące formy prezentacji zagadnień oraz przyjazną atmosferę.

workmanagement

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA PPOŻ

Kursy i szkolenia przeciwpożarowe mają na celu uzupełnienie wiedzy pracowników oraz pracodawców, szczególnie z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka, które się z nimi wiąże.