Szkolenia BHP i PPOŻ

workmanagement

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie osobom zatrudnionym możliwości zdobycia wiedzy z dziedziny BHP oraz ochrony PPOŻ. Umożliwiają je kursy i szkolenia przeciwpożarowe oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowane i prowadzone przez naszą firmę. Uzyskanie zaświadczenia o odbyciu takich zajęć jest niezbędne w celu dopuszczenia pracownika do stanowiska. Niespełnienie tego wymogu grozi pracodawcy poważnymi sankcjami finansowymi.

Jedną z usług, jaką oferuje Work Management, jest organizacja szkoleń BHP i PPOŻ. Podczas zajęć kursanci poznają podstawowe przepisy i zasady postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia. Uczą się również oceniać szkodliwość czynników zewnętrznych na podstawie obowiązujących norm. Obowiązkowe szkolenia przeciwpożarowe oraz z zakresu BHP są prowadzone przez doświadczonych praktyków.

Organizacja i przeprowadzanie szkoleń BHP i PPOŻ

Oferujemy profesjonalną obsługę w obszarach takich jak:

  • pełnienie zadań i obowiązków służby BHP,
  • organizacja i przeprowadzanie szkoleń BHP i PPOŻ,
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów,
  • kontrola warunków pracy,
  • dokumentowanie wypadków przy pracy,
  • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego,
  • opracowywanie, pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów PIP,
  • realizacja zaleceń pokontrolnych,
  • dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
workmanagement

ZAJMUJEMY SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM W FIRMIE

Od lat specjalizujemy się w branży BHP i PPOŻ zapewniając naszym partnerom pełny zakres działań na rzecz ochrony pracy i pracowników. Przejmujemy kompleksowy nadzór nad sprawami BHP i PPOŻ w firmie.

workmanagement

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA BHP

Przeprowadzamy wstępne oraz okresowe szkolenia BHP. Gwarantujemy wysoki poziom zajęć, interesujące formy prezentacji zagadnień oraz przyjazną atmosferę.

workmanagement

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA PPOŻ

Kursy i szkolenia przeciwpożarowe mają na celu uzupełnienie wiedzy pracowników oraz pracodawców, szczególnie z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka, które się z nimi wiąże.