Mam kontrolę z PIP lub SANEPID: zamów wsparcie

W każdym zakładzie pracy występują kontrole jednostek państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy – Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub z Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SANEPID). Zapraszamy do poznania oferty kursów i szkoleń przeciwpożarowych oraz kursów na operatora wózków widłowych.

Kontrole dzielą się na:

  • planowane – występujące okresowo, są poprzedzone informacją o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
  • nieplanowane – w sytuacji, gdy mamy do czynienia z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, łamaniu praw pracowniczych,
  • tematyczne – występujące w określonych branżach (np. badanie zawartości baterii legionella w wodzie w hotelach, restauracjach, akademikach itp.),
  • związane z nowelizacją przepisów,
  • związane z dużą wypadkowością w określonych branżach.

Jeżeli spodziewasz się kontroli, jesteś w trakcie kontroli lub chcesz wykonać zalecenie pokontrolne jesteśmy do dyspozycji. Skontaktuj się z nami mailowo.