Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego w kontekście koronawirusa?

Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego w kontekście koronawirusa?

Dzięki ocenie ryzyka zawodowego jesteśmy w stanie określić zachodzące prawdopodobieństwo poszkodowania pracownika na danym stanowisku pracy w trakcie wykonywania przez niego obowiązków zawodowych. Ocena ryzyka zawodowego ma także za zadanie wskazanie źródeł zagrożeń,...
Jak dokonuje się oceny ryzyka zawodowego?

Jak dokonuje się oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu określenie prawdopodobieństwa poszkodowania pracownika na określonym stanowisku pracy w trakcie wykonywania jego obowiązków zawodowych. Wskazuje ona również źródła zagrożeń, które występują na danym stanowisku pracy. Oceny ryzyka...
Jak oznaczać przejścia przeciwpożarowe?

Jak oznaczać przejścia przeciwpożarowe?

Znajomość zasad BHP i PPOŻ to obowiązek nałożony przez ustawodawcę na każdego przedsiębiorcę, niezależnie od tego, jakiej wielkości firmę prowadzi. Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy to podstawa, dlatego każdy obiekt obowiązkowo musi zostać podzielony na...
Kto odpowiada za pierwszą pomoc w zakładzie pracy?

Kto odpowiada za pierwszą pomoc w zakładzie pracy?

Każdy zakład pracy w zależności od ilości pracowników, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności ma obowiązek wyznaczenia osób, które zostały przez niego oddelegowane do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w momencie zaistnienia zagrożenia na terenie zakładu...
Jak często należy wykonywać szkolenia BHP w biurach?

Jak często należy wykonywać szkolenia BHP w biurach?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pracy swoim pracownikom. Ochrona zdrowia i życia powinna obywać się poprzez zapewnienie im ergonomicznych i higienicznych warunków pracy. Podstawę do tego stanowią pracownicze szkolenia BHP. Jak często...
Kto musi przejść obowiązkowe szkolenie przeciwpożarowe?

Kto musi przejść obowiązkowe szkolenie przeciwpożarowe?

Bezpieczeństwo i komfort pracy to podstawy, które musi spełniać pracodawca. Odpowiada on za zapewnienie odpowiedniej ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych. Lecz czy musi zapewnić szkolenia przeciwpożarowe? Kto jest za nie odpowiedzialny? Kto musi w nich...