Blog

szkolenie z bhp

Czy pracodawca może samodzielnie przeprowadzić szkolenie BHP?

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników. Szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika oraz pracodawcy, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. W przypadku, gdy pracodawca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje, może samodzielnie zająć się przeprowadzeniem tego typu szkoleń.

Czytaj dalej
ochrona przeciwpożarowa w budynku

Na czym polega kontrola ochrony przeciwpożarowej w budynku?

Kontrola ochrony przeciwpożarowej w budynku jest jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników. Chociaż wiele osób traktuje to jako rutynowe zadanie, kontrola ppoż. jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku pożaru. W tym artykule omówimy zakres kontroli przeciwpożarowej w budynku oraz cele przeprowadzania inspekcji ppoż. 

Czytaj dalej
specjalistka wyjaśniająca jak używać gaśnicy na placu budowy

Kto może przeprowadzić szkolenie ppoż. w zakładzie pracy?

Ochrona ppoż. to szereg działań przyczyniających się do zapobiegania i zwalczania pożarów. Zasadniczo do czynności prewencyjnych należą między innymi szkolenia, które powinny być regularnie przeprowadzane w każdym zakładzie pracy. Jest to konieczne w kontekście obowiązujących przepisów BHP. Szkolenia ppoż. przeprowadza straż pożarna oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie szkoleń. Jednym z profilów naszej działalności jest organizacja szkoleń BHP i ppoż. – jesteśmy uprawnioną jednostką do przeprowadzania szkoleń przeciwpożarowych w zakładach pracy. Realizujemy także szkolenia ppoż. online i prowadzimy kursy na odległość.

Czytaj dalej
kobieta przeprowadza szkolenie

Jakość szkoleń BHP w firmie a rzeczywiste bezpieczeństwo pracowników

Szkolenia BHP są obowiązkowe w każdym zakładzie pracy. Są to nie tylko szkolenia wstępne, ale także szkolenia okresowe, na których przekazywana jest aktualna wiedza na podstawie znowelizowanych aktów prawych. Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie i usystematyzowanie dotychczas zdobytej wiedzy, a więc mogą mieć realny wpływ na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Aby jednak się tak stało, szkolenia powinny zostać zlecone jednostkom szkoleniowym z odpowiednimi uprawnieniami. Prowadzimy szkolenia BHP dla pracowników online oraz stacjonarnie, a także szkolenia ppoż. i mamy wszystkie niezbędne kwalifikacje do prowadzenia działalności szkoleniowej w tym zakresie.

Czytaj dalej
szkolenie pracowników

Praca zdalna, a BHP. Obowiązki pracownika i pracodawcy

Praca zdalna chodź kiedyś, była rzadko spotykana i zarezerwowana dla poszczególnych zawodów, teraz jest już codziennością dla wielu zakładów pracy. Jednym z postanowień ustawy zwartej w dniu 2 marca 2020 roku, która miała na celu przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 było umożliwienie nakazania pracownikom pracy zdalnej. Wiele firm skorzystało z tej możliwości, a podczas zmniejszenia obostrzeń związanych z pandemią postanowiło nadal pozostawić sporą część pracowników w domu w zdalnym trybie pracy. Praca zdalna nie jest uregulowana w Kodeksie pracy, ale mimo to podczas jej wykonywania należy pamiętać o przestrzeganiu zasad BHP. Rozpowszechnioną wśród pracodawców praktyką jest uregulowanie tej kwestii w regulaminie pracy lub zlecenie zorganizowania specjalnych szkoleń BHP firmie zewnętrznej pod kątem pracy zdalnej. W tym artykule omówimy najważniejsze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy zdalnej.

Czytaj dalej
szkolenie pracowników

Kto może być zwolniony ze szkolenia okresowego BHP?

1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany ograniczające obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP. Ze szkolenia okresowego zwolnieni są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych. Jednak nie każdy pracodawca mający w firmie stanowiska biurowe jest zwolniony z obowiązku zapewnienia przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy swoim podwładnym. Jakie wymagania musi spełniać przedsiębiorstwo, by jego pracownicy nie musieli ponownie odbywać szkolenia BHP? Przeważająca część działalności danej firmy nie może przekraczać trzeciej kategorii ryzyka zawodowego. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli sytuacja ulegnie zmianie i po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego rodzaj przeważającej działalności znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, to przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP pracowników biurowych będzie konieczne.

Czytaj dalej