Blog

ryzyko w pracy

Na jakiej podstawie ocenia się poziom ryzyka zawodowego?

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na niebezpieczne czynniki w miejscu pracy. Istnieje wiele czynników wpływających na poziom ryzyka, takich jak rodzaj wykonywanej pracy, warunki pracy, indywidualne predyspozycje pracownika czy organizacja procesów pracy. Wszystkie te elementy powinny być uwzględnione podczas oceny ryzyka zawodowego.

Czytaj dalej

Kto może przystąpić do kursu na operatora wózków widłowych?

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad pracą jako operator wózka widłowego? Ta odpowiedzialna i wymagająca rola może być świetną drogą do rozwoju zawodowego oraz atrakcyjnym źródłem dochodu. Jaki są zatem wymagania? 

Czytaj dalej
ocena ryzyka zawodowego

Jakie są podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego?

Coraz większą uwagę zwraca się na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiele firm zdaje sobie sprawę, że odpowiednie warunki pracy przekładają się na lepsze wyniki oraz zadowolenie pracowników. Właśnie dlatego ocena ryzyka zawodowego stała się nieodłącznym elementem zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Czytaj dalej
szkolenie z bhp

Czy pracodawca może samodzielnie przeprowadzić szkolenie BHP?

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników. Szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika oraz pracodawcy, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. W przypadku, gdy pracodawca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje, może samodzielnie zająć się przeprowadzeniem tego typu szkoleń.

Czytaj dalej
ochrona przeciwpożarowa w budynku

Na czym polega kontrola ochrony przeciwpożarowej w budynku?

Kontrola ochrony przeciwpożarowej w budynku jest jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników. Chociaż wiele osób traktuje to jako rutynowe zadanie, kontrola ppoż. jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku pożaru. W tym artykule omówimy zakres kontroli przeciwpożarowej w budynku oraz cele przeprowadzania inspekcji ppoż. 

Czytaj dalej
specjalistka wyjaśniająca jak używać gaśnicy na placu budowy

Kto może przeprowadzić szkolenie ppoż. w zakładzie pracy?

Ochrona ppoż. to szereg działań przyczyniających się do zapobiegania i zwalczania pożarów. Zasadniczo do czynności prewencyjnych należą między innymi szkolenia, które powinny być regularnie przeprowadzane w każdym zakładzie pracy. Jest to konieczne w kontekście obowiązujących przepisów BHP. Szkolenia ppoż. przeprowadza straż pożarna oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie szkoleń. Jednym z profilów naszej działalności jest organizacja szkoleń BHP i ppoż. – jesteśmy uprawnioną jednostką do przeprowadzania szkoleń przeciwpożarowych w zakładach pracy. Realizujemy także szkolenia ppoż. online i prowadzimy kursy na odległość.

Czytaj dalej