Kto może przeprowadzić szkolenie ppoż. w zakładzie pracy?

specjalistka wyjaśniająca jak używać gaśnicy na placu budowy

Ochrona ppoż. to szereg działań przyczyniających się do zapobiegania i zwalczania pożarów. Zasadniczo do czynności prewencyjnych należą między innymi szkolenia, które powinny być regularnie przeprowadzane w każdym zakładzie pracy. Jest to konieczne w kontekście obowiązujących przepisów BHP. Szkolenia ppoż. przeprowadza straż pożarna oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie szkoleń. Jednym z profilów naszej działalności jest organizacja szkoleń BHP i ppoż. – jesteśmy uprawnioną jednostką do przeprowadzania szkoleń przeciwpożarowych w zakładach pracy. Realizujemy także szkolenia ppoż. online i prowadzimy kursy na odległość.

Dokładne informacje na temat uprawnień do przeprowadzania szkoleń definiuje ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1994 roku. Zgodnie z przepisami szkolenia może prowadzić:

  • Specjalista lub inspektor ochrony przeciwpożarowej
  • Osoba z tytułem inżyniera lub technika pożarnictwa

Pracodawca, który chce przeprowadzić szkolenia przeciwpożarowe, powinien zwrócić się do osoby z odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie.

Komu zlecić przeprowadzenie szkolenia ppoż.?

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej zdobywa uprawnienia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, natomiast inspektorem może zostać osoba, która ukończyła szkolenie w tym zakresie w jednym z instytutów Państwowej Straży Pożarnej. Aby uzyskać tytuł inżyniera, trzeba ukończyć studia Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a tytuł technika uzyskuje się po dwuletniej szkole pożarnictwa podlegającej pod PSP. Uprawnienia technika pożarnictwa są równoprawne z uprawnieniami inspektora. Wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami mogą przeprowadzić profesjonalne szkolenie i przekazać wiedzę opartą o najnowsze rozporządzenia i akty prawne.