Oferujemy profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego dla firm, która pozwala zminimalizować zagrożenia dla pracowników oraz spełnić wymagania prawne w zakresie BHP. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

Przeprowadzenie analizy stanowisk pracy – zgodnie z wymaganiami Kodeksu pracy oraz przepisami BHP, każde stanowisko pracy musi być dokładnie przeanalizowane pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. W ramach naszej usługi dokonujemy szczegółowej analizy stanowisk pracy i określamy zagrożenia związane z wykonywanymi pracami.

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego – na podstawie przeprowadzonej analizy stanowisk pracy dokonujemy oceny ryzyka zawodowego. W tym celu stosujemy metodyki oceny ryzyka zgodne z normami PN-N-18002 oraz PN-EN ISO 12100.

Opracowanie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego – na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego opracowujemy dokumentację wymaganą przez przepisy BHP. Dokumentacja ta zawiera m.in. informacje o zagrożeniach, sposobach minimalizacji ryzyka, wykorzystywanych środkach ochrony oraz procedurach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyka zawodowego – na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego udzielamy firmom porad dotyczących minimalizacji ryzyka zawodowego. Doradzamy w zakresie wyboru odpowiednich środków ochrony oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Nasze usługi w zakresie oceny ryzyka zawodowego są prowadzone przez wykwalifikowany i doświadczonych specjalistów z dziedziny BHP.Zapewniamy wysoką jakość usług oraz pełne zadowolenie klientów.

Zapraszamy do kontaktu!