Procedury i ocena ryzyka zawodowego związanego z COVID-19

Oferujemy profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego związanego z koronawirusem (COVID-19) dla Twojej firmy. Nasze doświadczenie w dziedzinie BHP i bezpieczeństwa pracy pozwala nam na zapewnienie kompleksowej i skutecznej oceny ryzyka związanego z COVID-19.

W ramach naszej oferty proponujemy następujące usługi:

Analiza stanowisk pracy – przeprowadzimy szczegółową analizę stanowisk pracy w Twojej firmie, aby określić, jakie ryzyko związane z COVID-19 istnieje na każdym stanowisku.

Ocena ryzyka – na podstawie analizy stanowisk pracy przeprowadzimy ocenę ryzyka związanego z COVID-19 dla każdego stanowiska. W ocenie ryzyka uwzględnimy takie czynniki, jak kontakt z ludźmi, narzędzia, które są używane, warunki pracy i inne czynniki, które mogą wpłynąć na ryzyko zakażenia.

Opracowanie zaleceń – na podstawie oceny ryzyka przedstawimy zalecenia dotyczące sposobów minimalizacji ryzyka związanego z COVID-19. Zalecenia te mogą obejmować zmiany organizacyjne, takie jak zdalna praca czy zmiany w organizacji pracy, jak również zmiany techniczne, takie jak instalacja środków ochrony przed zakażeniem, stacji dezynfekujących i innych urządzeń.

Szkolenia pracowników – zorganizujemy szkolenia dla pracowników, które pomogą im zrozumieć, jak minimalizować ryzyko związanego z COVID-19 w miejscu pracy. Szkolenia te obejmować będą takie zagadnienia, jak korzystanie z maseczek ochronnych, mycie rąk, dezynfekcja powierzchni i inne.

Monitorowanie i aktualizacja – nasza firma będzie monitorować sytuację związaną z COVID-19 i aktualizować nasze zalecenia, aby zapewnić, że Twoja firma jest zawsze zgodna z najnowszymi zaleceniami i przepisami.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta oceny ryzyka zawodowego związanego z COVID-19 pomoże Twojej firmie zapewnić bezpieczne warunki pracy dla Twoich pracowników. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.