Szkolenia PPOŻ dla firm

workmanagement

Oferujemy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) dla firm, które chcą zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracowników i zminimalizować ryzyko pożarowe w swoich obiektach. Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne doświadczenie w ratownictwie i gaszeniu pożarów. Nasze szkolenia są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Oferujemy szkolenia w zakresie:

Obsługi gaśnic i aparatury gaśniczej – uczestnicy szkolenia poznają rodzaje gaśnic oraz techniki ich obsługi i użycia w przypadku pożaru.

Organizacji ewakuacji – szkolenie skupia się na planowaniu i organizacji ewakuacji w przypadku pożaru, a także na zapobieganiu sytuacjom, w których ewakuacja może być utrudniona.

Teorii i praktyki gaśniczej – uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady gaśnicze, techniki gaszenia pożarów oraz zasady organizacji działań ratowniczych.

Bezpieczeństwa pożarowego – szkolenie skupia się na zapobieganiu pożarom oraz na analizie ryzyka pożarowego w danym obiekcie.

Warto pamiętać, że każdy pracownik powinien zostać poinformowany, jak zachować się w przypadku zagrożenia pożarowego. Aby ułatwić firmom przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, organizujemy szkolenia PPOŻ. Warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele lub użytkownicy budynków mają obowiązek zapewnić użytkownikom danej przestrzeni ochronę przed pożarem. Jednym z jej elementów są właśnie rzetelnie przeprowadzone kursy.

Oprócz szkoleń oferujemy również kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nasi specjaliści przeprowadzą audyt PPOŻ w Twojej firmie, ocenią ryzyko pożarowe i pomogą w opracowaniu strategii minimalizującej to ryzyko. Zapewniamy pełne wsparcie przed, w trakcie i po szkoleniu oraz elastyczność w dostosowaniu szkolenia do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych klientów. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zadbać o bezpieczeństwo Twojej firmy i pracowników.

Szkolenia PPOŻ online

Prowadzimy kursy przeciwpożarowe online. Nasze szkolenia zapewnią Twoim pracownikom podstawową wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą informacje na temat zagrożeń pożarowych, sposobów postępowania w przypadku pożaru oraz zasad ewakuacji. Szkolenie z obsługi sprzętu gaśniczego skierowane do pracowników, którzy będą obsługiwać sprzęt gaśniczy w razie pożaru. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat różnych rodzajów sprzętu gaśniczego, sposobów jego obsługi oraz technik gaszenia pożaru.

Nasze szkolenia PPOŻ online są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Zapewniamy również indywidualne podejście do każdej firmy oraz dostosowanie szkolenia do jej specyfiki i potrzeb.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia PPOŻ?

Nasz personel posiada wszelkie kwalifikacje, aby przeprowadzać kompleksowe szkolenie PPOŻ. Informacje dotyczące ochrony zdrowia i życia także w przypadku pojawiania się zagrożenia wywołanego ogniem przekazywane są już podczas pierwszego kursu BHP. Aby pogłębić wiedzę zatrudnionych, zapraszamy również do wzięcia udziału w odrębnych spotkaniach. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy kurs był dostosowany do potrzeb danego zakładu pracy, dlatego przed rozpoczęciem szkoleń chcemy się jak najwięcej dowiedzieć profilu prowadzonej przez naszych klientów działalności. Szczególnie polecamy regularne organizowanie szkoleń okresowych. To właśnie w ramach tych spotkań przypominamy najważniejsze zasady, jakie muszą być przestrzegane w trakcie sytuacji zagrożenia życia. 

Kontrola ochrony przeciwpożarowej

W celu zapewnienia kompleksowych usług związanych z bezpieczeństwem pracowników, oferujemy także przeprowadzenie pełnej kontroli ochrony przeciwpożarowej budynku. Sprawdzimy stan aktualnie używanych gaśnic, ocenimy drożność dróg ewakuacyjnych oraz podpowiemy, jak ulepszyć cały proces ewakuacyjny w przypadku pożarów. Wszystkie firmy zapraszamy do kontaktu oraz ustalenia dogodnego terminu szkoleń lub kontroli.