Zaniechanie szkoleń BHP – jakie kary grożą pracodawcy?

szkolenie w pracy

Kodeks pracy jasno stawni, że każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść szkolenie z zakresu BHP zorganizowane przez pracodawcę. Nie może on zbagatelizować obowiązku zapewnienia takiego szkolenia, gdyż konsekwencją jego niedopełnienia będzie konieczność poniesienia kary, w postaci grzywny. Jeśli zatrudniasz pracowników musisz więc wiedzieć, co jest dla ciebie obowiązkiem i jakie kary grożą za jego niespełnienie.

Kodeks pracy i obowiązujące kary

Jeśli nie mamy pewności, jakie mamy zadania z zakresu BHP jako pracodawcy, to dobrze zdecydować się na profesjonalne doradztwo BHP. Kodeks pracy jasno stwierdza, że jeśli pracownik nie odbył takiego szkolenia, to nie może zostać dopuszczony do pracy. Wszelkie naruszenia związane są z nałożeniem znaczącej grzywny. Najważniejsze jest szkolenie wstępne, pozostałe odbywają się w czasie pracy. Następnie ogromne znaczenia będą miały również szkolenia okresowe. Pracodawca musi posiadać pisemne potwierdzenie, że takie szkolenie dla pracownika miało miejsce.

Zgodnie z przepisami niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika w zakresie BHP, wiąże się z karą grzywny w zakresie od 1000 do 30000 złotych. Jeśli jednak takie zaniechanie będzie miało miejsce więcej niż raz, to kary będą mogły być odpowiednio znacznie wyższe. Jeśli sprawa trafi do sądu powszechnego to kara będzie wynosić przynajmniej około 10 tys. zł. Jeśli natomiast sprawa taka będzie związana ze stosunkiem do osób prawnych, to grzywna może wynieść 50 tys. zł.

Jakie szkolenia musi więc przeprowadzać pracodawca?

Przede wszystkim odbyć się musi, odpowiednio potwierdzone szkolenie wstępne, zanim pracownik przystąpi do wykonywania powierzonych mu obowiązków. Duża część nauki będzie miała miejsce w czasie szkolenia stanowiskowego. Następnie konieczne jest przeprowadzanie szkoleń okresowych. Ich częstotliwość jest zwykle zależna od stanowiska, na jakim będzie zatrudniona dana osoba i jaki będzie zakres jej obowiązków. Najwygodniej jest podjąć stałą współpracę ze specjalistą z zakresu BHP.