Kto może dokonywać oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy?

praca

Zakład pracy to miejsce, w którym z konieczności dochodzi do narażenia na pewne ryzyko zawodowe. Wykonywanie swoich obowiązków niejednokrotnie nie jest bowiem łatwe i wiąże się z możliwością poniesienia pewnych szkód. Ważne jest więc, by każdy pracownik lub kandydat na dane stanowisko był zaznajomiony z tym, co ewentualnie może mu grozić, jeżeli wykonuje określony zawód. Dlatego tak bardzo potrzebne jest sporządzanie adekwatnej oceny ryzyka zawodowego w każdym zakładzie pracy przez wyznaczonego specjalistę.

Osoba wyznaczona przez pracodawcę

Kto właściwie uprawniony jest do tego, aby dokonywać oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy? Otóż niewątpliwie spora odpowiedzialność spoczywa pod tym względem na pracodawcy. To jego niedopatrzenia są w tym przypadku sankcjonowane przez określone przepisy prawne. Nie znaczy to jednak, że sam pracodawca ma obowiązek przeprowadzać szkolenia z zakresu ryzyka zawodowego. Ma on je obowiązek zorganizować, natomiast bezpośrednim przekazywaniem wiedzy może się już spokojnie zajmować ktoś inny.

Osoby wyznaczone przez pracodawcę do przekazania pracownikom informacji dotyczących ryzyka zawodowego mogą być albo wewnętrznymi członkami przedsiębiorstwa, albo osobami zupełnie z zewnątrz. Jest to niewątpliwie dogodne i umożliwia dobieranie stosowanego rozwiązania do zapotrzebowania i możliwości danego przedsiębiorstwa.

Jeżeli firma nie zatrudnia zbyt często nowych pracowników, to może nie trzymać na etacie osoby odpowiedzialnej za szkolenia z ryzyka zawodowego. Zamiast tego ma taką sposobność, aby angażować do tego celu kogoś spoza firmy. Natomiast w sytuacji, gdy rotacja zatrudnionych osób jest duża, lepszym rozwiązaniem może być dokonywanie oceny ryzyka zawodowego przez specjalistę na stałe związanego z określonym przedsiębiorstwem. To, że w przepisach określających kwestię oceny ryzyka zawodowego jest pozostawiona pewna otwarta furtka, jest więc niewątpliwie korzystne dla różnego rodzaju przedsiębiorców.