Jak wygląda kurs na operatora wózków widłowych?

operator wózka widłowego

Każdy, kto chciałby rozpocząć pracę jako operator wózka widłowego, musi liczyć się z tym, że  musi ukończyć kurs na operatora wózka widłowego i zdać stosowny egzamin składający się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Jak przebiega taki kurs?

Na czym polega praca operatora wózka widłowego?

Operator wózka widłowego to osoba, która może być zatrudniona w wielu branżach takich jak magazyny, składy fabryki czy place budowy. Choć pozornie praca widłowego wydaje się prosta, wymaga ona nie tylko sporej ilości wiedzy, ale także doświadczenia — praktyki w poruszaniu się i obsłudze wideł. Do obowiązków osoby zajmującej to stanowisko należy zazwyczaj poza standardowym załadunkiem i rozładunkiem towarów z różnego rodzaju pojazdów, dodatkowo ich transport na paletach, lub w skrzynkach na terenie magazynu. Dodatkowo operator wózka odpowiada za ułożenie towaru w odpowiednich polach magazynowych, pustych palet, usuwanie odpadów z maszyn, czy też wykonywanie kontroli sprzętu.

Jak przebiega kurs na operatora?

Chcąc zostać operatorem wózka widłowego, należy mieć ukończone 18 lat, nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy w tym zawodzie, jeśli operowanie wózkiem wymagać będzie ruchu ulicznego, kandydat musi posiadać ważne prawo jazdy kategorii B. Program kursu składa się podobnie jak egzamin z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Z części teoretycznej kursant dowiaduje się m.in. informacje o budowie wózka, jego rodzajach, obowiązkach operatora, a także zasad bezpiecznego załadunku, BHP i kontroli technicznej pojazdów. W części praktycznej przyszły operator zakłada korzystanie ze sprzętu i naukę jego obsługi w obszarze bezpiecznego przeładunku, załadunku, przenoszenia i podnoszenia ładunków.

Podobnie jak w innych rodzajach  kursów na uprawnienia operatora maszyn i pojazdów specjalistycznych, w przypadku operatora wózka oblany wynik teorii nie pozwala na wzięcie udziału w części praktycznej egzaminu.