Jakość szkoleń BHP w firmie a rzeczywiste bezpieczeństwo pracowników

kobieta przeprowadza szkolenie

Szkolenia BHP są obowiązkowe w każdym zakładzie pracy. Są to nie tylko szkolenia wstępne, ale także szkolenia okresowe, na których przekazywana jest aktualna wiedza na podstawie znowelizowanych aktów prawych. Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie i usystematyzowanie dotychczas zdobytej wiedzy, a więc mogą mieć realny wpływ na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Aby jednak się tak stało, szkolenia powinny zostać zlecone jednostkom szkoleniowym z odpowiednimi uprawnieniami. Prowadzimy szkolenia BHP dla pracowników online oraz stacjonarnie, a także szkolenia ppoż. i mamy wszystkie niezbędne kwalifikacje do prowadzenia działalności szkoleniowej w tym zakresie.

Profesjonalne szkolenie BHP, czyli jakie?

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie BHP powinno opierać się na zaktualizowanych aktach prawnych i rozporządzeniach, definiujących podstawowe zasady bezpieczeństwa. Inspektor powinien opracować program w taki sposób, aby szkolenie w jak największym stopniu pokrywało się z profilem działalności firmy i potrzebami szkoleniowymi pracowników firmy. Kluczowe jest uwzględnienie stosowanych procesów technologicznych oraz występujących na stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych. Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości pracowników na temat zagrożeń oraz skutków potencjalnych wypadków.

Metodyka szkoleń BHP

Podczas szkoleń stosujemy różne metody i staramy się angażować uczestników, co pozwala na lepsze przyswajanie wiedzy. Prowadzimy dyskusje grupowe i studium przypadku oraz wykonujemy symulacje, a metodę zawsze dostosowujemy do wiedzy uczestników oraz specyfiki szkolenia. Do każdego zlecenia solidnie się przygotowujemy i badamy kluczowe elementy, jakie występują w zakładzie i które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.