Kto może być zwolniony ze szkolenia okresowego BHP?

szkolenie pracowników

1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany ograniczające obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP. Ze szkolenia okresowego zwolnieni są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych. Jednak nie każdy pracodawca mający w firmie stanowiska biurowe jest zwolniony z obowiązku zapewnienia przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy swoim podwładnym. Jakie wymagania musi spełniać przedsiębiorstwo, by jego pracownicy nie musieli ponownie odbywać szkolenia BHP? Przeważająca część działalności danej firmy nie może przekraczać trzeciej kategorii ryzyka zawodowego. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli sytuacja ulegnie zmianie i po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego rodzaj przeważającej działalności znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, to przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP pracowników biurowych będzie konieczne.

Ponowne odbycie szkolenia BHP — wyjątki

Nie tylko pracownicy administracyjno-biurowi nie muszą ponownie odbywać szkolenia BHP. Z tego obowiązku są zwolnione również osoby, które:

  • odbyły szkolenie okresowe BHP u innego pracodawcy w wymaganym okresie oraz przedłożą aktualne zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia,
  • brały udział w szkoleniu dla osób należących do innej grupy stanowisk, ale zakres tematyczny szkolenia spełniał wymogi obowiązujące na wymaganym stanowisku pracy.

O czym pamiętać, będąc zwolnionym ze szkoleń BHP?

W uzasadnieniu nowelizacji z początku roku 2019 wskazano, że Kodeks Pracy zbyt rygorystycznie wdrażał regulacje dotyczące szkoleń okresowych w wypadkach, w których niekoniecznie było to wskazane. Należy jednak pamiętać, że szkolenie BHP obejmuje wiedzę, która powinna być powszechna dla pracowników firmy niezależnie od wykonywanych przez nich zadań. Jest to m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy lub właściwego zachowania w niebezpiecznych sytuacjach. Kolejnym przydatnym elementem szkolenia jest dostosowanie miejsca oraz narzędzi do wykonywanej pracy. Obejmuje to zasady, według których powinno być stworzone ergonomiczne stanowisko pracy, by wykonywanie obowiązków służbowych nie stwarzało zagrożenia dla zdrowia. Niezależnie od tego, czy jest się zwolnionym ze szkoleń okresowych, czy nie, bezpieczeństwo i komfort w miejscu pracy powinny być priorytetem każdego pracownika.