Blog - strona 3

Jak oznaczać przejścia przeciwpożarowe?

Znajomość zasad BHP i PPOŻ to obowiązek nałożony przez ustawodawcę na każdego przedsiębiorcę, niezależnie od tego, jakiej wielkości firmę prowadzi. Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy to podstawa, dlatego każdy obiekt obowiązkowo musi zostać podzielony na strefy pożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ i musi posiadać odpowiednio oznaczone przejścia przeciwpożarowe, które umożliwią człowiekowi przebywającemu w zagrożonym pożarem budynku dotarcie do bezpiecznego miejsca znajdującego się na zewnątrz budynku.

Czytaj dalej

Kto odpowiada za pierwszą pomoc w zakładzie pracy?

Każdy zakład pracy w zależności od ilości pracowników, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności ma obowiązek wyznaczenia osób, które zostały przez niego oddelegowane do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w momencie zaistnienia zagrożenia na terenie zakładu pracy. Każda z wyznaczonych osób powinna posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP, PPOŻ oraz udzielania pierwszej pomocy. Niniejszy obowiązek wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy nakładają na pracodawcę aktualne przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Czytaj dalej

Jak często należy wykonywać szkolenia BHP w biurach?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pracy swoim pracownikom. Ochrona zdrowia i życia powinna obywać się poprzez zapewnienie im ergonomicznych i higienicznych warunków pracy. Podstawę do tego stanowią pracownicze szkolenia BHP. Jak często należy je wykonywać w biurach?

Czytaj dalej

Kto musi przejść obowiązkowe szkolenie przeciwpożarowe?

Bezpieczeństwo i komfort pracy to podstawy, które musi spełniać pracodawca. Odpowiada on za zapewnienie odpowiedniej ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych. Lecz czy musi zapewnić szkolenia przeciwpożarowe? Kto jest za nie odpowiedzialny? Kto musi w nich uczestniczyć? Obowiązek przeprowadzenia szkoleń PPOŻ Obowiązkowe szkolenia przeciwpożarowe muszą odbyć wszyscy pracownicy danego przedsiębiorstwa. Za ich organizację odpowiada właściciel budynku lub wynajmujący go pod siedzibę firmy użytkownik. Obowiązek ten ciąży na nim zgodnie z Art. 4 Ust. 1 Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku. Organizacja szkoleń PPOŻ należy więc do obowiązków pracodawcy. To na nim ciąży wymóg zapoznania wszystkich pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz sposobem postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych Każda firma, niezależnie od branży, powinna przeszkolić swoich pracowników na wypadek pożaru. Kursy powinny być dostosowane do stanowiska pracy, które zajmują dani pracownicy. Wspomniana wyżej Ustawa wyróżnia […]

Czytaj dalej

Jak zostać operatorem wózków widłowych?

Zawód operatora wózka widłowego wiąże się z dobrymi zarobkami oraz elastycznymi godzinami pracy. Chętnych do jego wykonywania wciąż przybywa, jednak aby móc pracować w tej profesji, trzeba przejść specjalny kurs. Sprawdź, na czym on polega i dlaczego warto go odbyć właśnie u nas.

Czytaj dalej

Sposoby oceny ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe, występujące na danym stanowisku pracy, określa prawdopodobieństwo, z jakim pracownik może zostać poszkodowany w trakcie wykonywania obowiązków, związanych ze swoją profesją. Określa ono także źródła zagrożeń, mogących pojawić się podczas wykonywanych czynności. Jego ocena jest zatem niezwykle istotna. Sprawdź, w jaki sposób się ją przeprowadza. Na jakie grupy można podzielić metody oceny ryzyka zawodowego? 

Czytaj dalej