Kto odpowiada za prowadzenie szkoleń BHP i ppoż. w firmie?

szkolenie

Do jednego z najważniejszych zadań każdego pracodawcy niewątpliwie należy organizacja szkoleń przeciwpożarowych dla swoich pracowników. Tego typu zajęcia należą do szeroko rozumianej grupy kształcenia z zakresu BHP, które odbywają się w większości przypadków raz do roku w danym zakładzie pracy. Jeżeli chodzi o samo przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego, to zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej tak naprawdę obowiązkowo odbywa się ono w momencie zatrudnienia danego pracownika w firmie, jednakże każdy pracodawca może zdecydować się również na dodatkowe kształcenie w tym zakresie. Przeprowadzenie szkoleń PPOŻ spoczywa z kolei na barkach osób pracujących w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub też posiadających odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania.

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP?

Dowiedziawszy się już nieco więcej na temat tego, kto jest zobowiązany do prowadzenia szkoleń przeciwpożarowych, możemy przejść do drugiej części naszego tematu, czyli szkoleń BHP. Otóż jeżeli chodzi o samą organizację tego typu zajęć, to podobnie jak w powyższym przypadku odpowiada za nie pracodawca, zaś do ich prowadzenia oddelegowuje się osoby pracujące w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, osoby zatrudnione w danej firmie na podobnym stanowisku lub też pracodawca, do którego należą obowiązki z zakresu prowadzenia szkoleń bhp. Dodajmy również, iż szkolenie bhp może przeprowadzić także osoba wyznaczona przez pracodawcę, która posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, a także odpowiednią wiedzę oraz umiejętności pomocne przy prowadzeniu instruktażu.

W ramach ciekawostki warto również nieco przybliżyć cele dotyczące szkoleń bhp, wśród których wymieniamy przede wszystkim nabycie umiejętności pozwalających na bezpieczne wykonywanie pracy, a także w razie konieczności udzielenie pierwszej pomocy. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiadują się także, jakie czynniki mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia w miejscu pracy oraz jakie są środki zapobiegające owym zdarzeniom. Oprócz tego w trakcie szkolenia bhp przedstawia się również ogólne przepisy oraz zasady panujące na danym stanowisku pracy, a także obowiązki pracownika z zakresu bhp, który wykonuje określone zadania na swoim stanowisku.