Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego w kontekście koronawirusa?

praca w dobie covid

Dzięki ocenie ryzyka zawodowego jesteśmy w stanie określić zachodzące prawdopodobieństwo poszkodowania pracownika na danym stanowisku pracy w trakcie wykonywania przez niego obowiązków zawodowych. Ocena ryzyka zawodowego ma także za zadanie wskazanie źródeł zagrożeń, występujących na konkretnym stanowisku pracy. Szczególnego znaczenia nabiera ona w kontekście panującej obecnie epidemii koronawirusa SARS COV-2, zwanego popularnie „covidem”. Sprawdź w naszym wpisie, jak dokonać oceny ryzyka zawodowego w kontekście koronawirusa.

Co powinno się uwzględniać przy ocenie ryzyka zawodowego w kontekście COVID-19?

Ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, w wyniku społecznych interakcji, podczas oceny ryzyka zawodowego powinno się brać pod uwagę częstotliwość oraz intensywność kontaktów społecznych na danym stanowisku pracy, uwzględniając kontakty pomiędzy pracownikami, pomiędzy podwładnymi a przełożonymi oraz pomiędzy pracownikami biura lub zakładu pracy a osobami postronnymi.

Koronawirus jest również w stanie przetrwać na powierzchniach plastikowych, dlatego też sporządzając ocenę ryzyka zawodowego w kontekście COVID-19 brać pod uwagę należy sposób oraz częstotliwość wspólnego użytkowania przez pracowników wyposażenia pomieszczeń, dostępnych urządzeń oraz sprzętu, a także innych przedmiotów używanych w miejscu pracy, takich jak na przykład naczynia kuchenne czy akcesoria biurowe.

W ocenie uwzględnić należy również fakt wspólnego korzystania z pomieszczeń socjalnych, sanitarnych oraz z ciągów komunikacyjnych.

Jakie zalecenia powinny znaleźć się w ocenie ryzyka zawodowego w kontekście COVID-19?

Ze względu na zagrożenia, związane z możliwością zarażenia się koronawirusem, w ocenie ryzyka zawodowego znaleźć powinny się zalecenia, dotyczące zmiany sposobu funkcjonowania firm oraz przedsiębiorstw. Zaleca się zatem ograniczenie do minimum wizyt i spotkań z osobami spoza zakładu pracy oraz, o ile tylko to możliwe, organizowanie tego typu spotkań online. Pożądane jest wprowadzenie systemu pracy zdalnej lub zmianowej, co znacząco zmniejszy liczbę osób, przebywających w miejscu pracy. W miejscach ogólnodostępnych należy umieścić płyny do dezynfekcji rąk, a także dbać o regularną dezynfekcję często dotykanych powierzchni, takich jak klamki, poręcze, blaty czy włączniki światła. Ponadto w ocenie ryzyka zawodowego w kontekście koronawirusa powinno znaleźć się zalecenie, dotyczące konieczności przeprowadzania krótkiego wywiadu o stanie zdrowia z osobą niezatrudnioną w danym miejscu pracy, a przychodzącą na spotkanie oraz pouczenie o konieczności pomiaru temperatury u każdej osoby, pojawiającej się w zakładzie pracy. Jeśli w zespole znajdują się osoby przyjmujące leki obniżające odporność lub będące w grupie ryzyka, należy umożliwić im pracę zdalną lub zasugerować wykorzystanie urlopu. Po każdej przerwie należy także dezynfekować oraz wietrzyć pomieszczenia socjalne, a wszelkiego rodzaju szkolenia organizować tak, aby odległość pomiędzy pracownikami uczestniczącymi w spotkaniu wynosiła co najmniej półtora metra.

Nasza firma oferuje Państwu sporządzenie oceny ryzyka zawodowego w kontekście korona wirusa, a także w każdej innej sytuacji, gdy jest ona niezbędna.