Kto i kiedy musi przejść obowiązkowe szkolenie przeciwpożarowe?

szkolenie

Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa obejmująca również odpowiednie przeszkolenie pracowników to klucz do bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Kto jednak ma obowiązek przejścia szkolenia w tym zakresie i jak często musi mieć to miejsce?

Obowiązek szkoleń przeciwpożarowych

Zgodnie z przepisami, każdy pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wynika to jasno z zapisów Kodeksu pracy. Szkolenie przeciwpożarowe jest niezbędne w przypadku wszystkich nowych pracowników zatrudnianych w danym przedsiębiorstwie.

Zazwyczaj temat ten wchodzi w zakres ogólnych szkoleń BHP, przy czym wielu pracodawców podejmuje decyzję o tym, aby szkolenia PPOŻ były organizowane osobno. Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy w danej firmie ryzyko wystąpienia pożaru jest większe, a ewentualne straty materialne z nim związane byłyby bardziej dotkliwe.

Szkolenie okresowe, nie tylko dla pracowników

Szkolenia ze znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz zasad ewakuacji, powinno przeprowadzać się w sposób regularny, nie tylko dla pracowników, ale także dla pracodawcy. Chodzi przede wszystkim o to, aby wiedza w tym zakresie była regularnie uzupełniana i utrwalana tak, aby w sytuacji krytycznej móc rzeczywiście wdrożyć odpowiednie kroki.

Oczywiście niezbędne jest, aby kursy przeprowadzały osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Istotne jest też to, aby instruktorzy zawsze uwzględniali specyfikę danego miejsca pracy, przygotowując szkolenie dla pracowników danego przedsiębiorstwa. Warto wzbogacić szkolenie o praktyczne ćwiczenia z użyciem sprzętu przeciwpożarowego.

Częstotliwość przeprowadzania szkoleń przeciwpożarowych

Takie szkolenie, jeżeli połączone ze szkoleniem BHP, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zaleca się dodatkowo szkolenia okresowe utrwalające, których częstotliwość różni się w zależności od tego, jakie stanowisko zajmuje pracownik oraz na jakie ryzyko zawodowe jest narażony w czasie wykonywania swoich obowiązków.

Jak widać, przeprowadzanie szkoleń przeciwpożarowych, w tym zapoznawanie z przepisami przeciwpożarowymi, instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz innymi powiązanymi dokumentami to jeden z obowiązków pracodawcy. Realizowaniem tego typu kursów zajmujemy się również w naszym przedsiębiorstwie. Serdecznie zachęcamy do kontaktu.