Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego

Jednym z elementów profilaktyki zdrowotnej w zakładach pracy jest dokonywanie oceny ryzyka zawodowego. Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy to po stronie pracodawcy leży obowiązek przeprowadzenia procedury. Opisanie niebezpieczeństw w przedsiębiorstwie musi być dokładnie udokumentowane tak, by można było przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zminimalizowana ryzyka. Wieloletnie doświadczenie, znajomość ciągle aktualizowanych przepisów w zakresie prawa pracy oraz profesjonalizm pozwalają nam wykonać pełną procedurę z uwzględnieniem wszystkich charakterystycznych dla danej firmy czynników. Aby przedstawić naszym Klientom pełną ofertę związaną z bezpieczeństwem, przeprowadzamy także szkolenia BHP i PPOŻ.

Czym jest ryzyko zawodowe?

Posiłkując się rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów BHP, przyjmuje się, iż ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych skutków, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Chodzi tutaj nie tylko o wypadki w pracy (np. te spowodowane użyciem niebezpiecznych maszyn), lecz także o problemy zdrowotne, jakie mogą wystąpić w trakcie pracy w określonych warunkach.

Jak przeprowadzamy ocenę ryzyka?

Specjalizujemy się w profesjonalnej ocenie ryzyka zawodowego w małych i większych przedsiębiorstwach. Pierwszym etapem procedury jest zabranie informacji dotyczącej
wykonywanych zadań, stosowanych narzędzi, lokalizacji stanowisk pracy oraz warunków, jakie w ich obrębie występują. Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać pełen obraz materiałów technologicznych wykorzystywanych w zakładzie. Uwzględniamy przy tym, czy w danej firmie pracują osoby niepełnosprawne lub kobiety w ciąży. Sprawdzamy, czy wcześniej były wykonywane pomiary występowania szkodliwych substancji.

Podczas dokonywania oceny ściśle współpracujemy z pracownikami oraz pracodawcą. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie poznać wszystkie elementy, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić zatrudnionym.

Identyfikacja zagrożeń polega między innymi na dokładnej charakterystyce konkretnego czynnika. Dzięki temu pracodawca może podjąć wszelkie kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo podwładnym. W trakcie spotkań przedstawiamy sposoby niwelowania ryzyka poprzez odpowiedzialne zachowania oraz zastosowanie różnych środków zaradczych. Na tej podstawie można przygotować regulamin postępowania podczas codziennej realizacji zadań zleconych przez przełożonego.

Pełna dokumentacja po zakończonej procedurze

Ocena ryzyka zawodowego musi być udokumentowana. Ze swojej strony zapewniamy przygotowanie wszystkich danych w formie pisemnej i elektronicznej. Nasi Klienci otrzymują kompleksową informację dotyczącą każdego aspektu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podajemy w dokumentacji opis stanowisk pracy z uwzględnieniem wszystkich stosowanych maszyn oraz urządzeń, wykonywanych zadań oraz występowanie czynników szkodliwych.

Dokładnie przygotowany przez nasz personel raport zawiera wyniki oceny ryzyka oraz wypunktowane środki zapobiegające występowaniu potencjalnych zagrożeń. W ten sposób mogą Państwo przygotować podwładnych do poprawnego wykonywania zadań. Zapraszamy do poznania oferty szkoleń ppoż i kurs na operatora wózków widłowych.