Co ile lat pracownik powinien przejść szkolenie BHP? 

Szkolenie BHP

Pracodawca, który zatrudnia nowych pracowników, ma obowiązek zapewnienia im szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas którego dowiedzą się oni przede wszystkim o potencjalnych zagrożeniach, które wynikają z pracy w danym przedsiębiorstwie oraz na konkretnym stanowisku. Oprócz tego otrzymają też informacje dotyczące przepisów przeciwpożarowych, a także zostaną im przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy. Oprócz szkoleń wstępnych, które umożliwiają rozpoczęcie pracy, pracodawcy mają obowiązek organizować dla pracowników również okresowe szkolenia z zakresu BHP. Co ile lat pracownicy powinni je przechodzić?

Jak często pracownicy powinni przechodzić szkolenia BHP?

Pracownicy, którzy zostają zatrudnieni w nowej firmie, odbywają wstępne szkolenie BHP. Jednak w zależności od rodzaju pracy, którą będą wykonywać oraz poziomu zajmowanego stanowiska, muszą oni odbywać również szkolenia okresowe. Mają one na celu odświeżenie informacji dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także przekazanie ewentualnych zmian, które mogły zajść w przepisach albo wewnętrznym regulaminie firmy. Szkolenie okresowe BHP corocznie muszą odbywać pracownicy, którzy zatrudnieni są na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne. Jeśli są to stanowiska robotnicze, którym nie towarzyszy ryzyko szczególnego niebezpieczeństwa, to takie szkolenie powinno się odbywać raz na trzy lata. Pracowników biurowych i administracyjnych dotyczy obowiązek przechodzenia szkolenia BHP raz na sześć lat. Ostatnia grupa pracowników zobowiązana jest do odbywania takiego szkolenia co pięć lat, a zaliczają się do niej pracodawcy, kierownicy, pracownicy BHP, pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci i konstruktorzy maszyn czy innych urządzeń technicznych.

Dlaczego szkolenia BHP muszą się odbywać regularnie?

Wszyscy wiemy, że wiedza bywa ulotna, a obowiązujące przepisy stale się zmieniają. Cyklicznie odbywające się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają na przekazanie podstawowej wiedzy związanej z odpowiednim zachowaniem w miejscu wykonywanej pracy czy utrwalają zasady dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Z uwagi na to, jak bardzo istotne są informacje przekazywane podczas szkoleń, obowiązek ich odbywania spoczywa nie tylko na pracownikach niższego szczebla, ale również na kierownikach, a nawet na pracodawcy.