Jak przebiega wstępne szkolenie BHP w firmie?

szkolenie

Pracodawca, który zatrudnia pracowników, ma obowiązek zapewnić mu niezbędne do rozpoczęcia pracy szkolenia. Niewywiązanie się z tego grozi karami finansowymi, ale stwarza też zagrożenie dla przyszłego zatrudnionego i jego współpracowników. Jednym z najważniejszych szkoleń jest szkolenie wstępne. Na czym polega? Jak wygląda? Jakiej wiedzy można się na nim spodziewać?

Szkolenie wstępne w firmie – dlaczego jest takie istotne?

Przepisy mówią, że aby pracownik mógł zostać dopuszczony do wykonywania pracy, najpierw powinien on wziąć udział w szkoleniu wstępnym. Rozpoczęcie pracy niezależnie od branży, miejsca zatrudnienia, wiąże się z koniecznością zapoznania się z przepisami, zasadami wykonywania obowiązków zawodowych w konkretnym miejscu, czasami poznaniem obsługi urządzeń i sprzętów.

Jest to ważne, gdyż w świecie szybko zmieniających się przepisów prawa, pracownik powinien posiadać najświeższe informacje związane z jego miejscem pracy. Czasami, firma zatrudnia osobę na stanowisko związane z obsługą niebezpiecznych maszyn, kontaktem z groźnymi substancjami chemicznymi, o których pracownik może mało wiedzieć. Jest to niebezpieczna sytuacja. Nawet jeśli zatrudniany będzie pracownik biurowy, powinien on zostać przeszkolony z zasad funkcjonowania firmy.

Z czego składa się szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne składa się z dwóch podstawowych części: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Pierwsza część dotyczy przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie znaleźć można w kodeksie i które obowiązują każdego pracownika. Zapoznają się oni z przepisami regulaminu pracy obowiązującego w firmie i poznają zasady udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy odbywa się już w bezpośrednim miejscu pracy danej osoby, która musi zapoznać się z zagrożeniami i metodami poprawnego wykonywania swojej pracy. Przełożony pokazuje, jak uruchomić sprzęt, sprawdza jak pracownik sobie radzi z jego obsługą i nadzoruje jego pierwsze zadania. Czas szkolenia zależy od wykonywanej pracy, doświadczenia pracownika i zagrożeń związanych z danym stanowiskiem.