Czy szkolenia przeciwpożarowe mogą odbywać się online?

Czy szkolenia przeciwpożarowe mogą odbywać się online?

Szkolenia przeciwpożarowe są kluczowe, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy. Czy w praktyce mogą one odbywać się online, czyli wygodnie i bezpiecznie dla zatrudnionych osób? Okazuje się, że zdecydowanie tak i takie rozwiązanie ma kilka innych,...
Jak przebiega wstępne szkolenie BHP w firmie?

Jak przebiega wstępne szkolenie BHP w firmie?

Pracodawca, który zatrudnia pracowników, ma obowiązek zapewnić mu niezbędne do rozpoczęcia pracy szkolenia. Niewywiązanie się z tego grozi karami finansowymi, ale stwarza też zagrożenie dla przyszłego zatrudnionego i jego współpracowników. Jednym z najważniejszych...
Kto odpowiada za prowadzenie szkoleń BHP i ppoż. w firmie?

Kto odpowiada za prowadzenie szkoleń BHP i ppoż. w firmie?

Do jednego z najważniejszych zadań każdego pracodawcy niewątpliwie należy organizacja szkoleń przeciwpożarowych dla swoich pracowników. Tego typu zajęcia należą do szeroko rozumianej grupy kształcenia z zakresu BHP, które odbywają się w większości przypadków raz do...
Co ile lat pracownik powinien przejść szkolenie BHP? 

Co ile lat pracownik powinien przejść szkolenie BHP? 

Pracodawca, który zatrudnia nowych pracowników, ma obowiązek zapewnienia im szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas którego dowiedzą się oni przede wszystkim o potencjalnych zagrożeniach, które wynikają z pracy w danym przedsiębiorstwie oraz na...