Kto odpowiada za pierwszą pomoc w zakładzie pracy?

pierwsza pomoc

Każdy zakład pracy w zależności od ilości pracowników, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności ma obowiązek wyznaczenia osób, które zostały przez niego oddelegowane do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w momencie zaistnienia zagrożenia na terenie zakładu pracy. Każda z wyznaczonych osób powinna posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP, PPOŻ oraz udzielania pierwszej pomocy. Niniejszy obowiązek wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy nakładają na pracodawcę aktualne przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Osoba odpowiedzialna za wyznaczenie osób udzielających pierwszej pomocy

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami w każdym zakładzie pracy pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracowników przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Często są to także osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie w zakresie PPOŻ oraz znające procedury ewakuacji. Powyższe umiejętności pracownicy mogą nabyć w ramach organizowanych przez pracodawcę szkoleń z zakresu BHP oraz PPOŻ lub wykorzystać zdobyte wcześniej kompetencje potwierdzone stosownym dokumentem. Szkolenia BHP oraz PPOŻ mogą się odbywać już  na etapie programowo przygotowanego przez pracodawcę szkolenia wstępnego odbywającego się w ramach szkolenia przygotowującego do objęcia określonego w umowie stanowiska pracy, mogą także być częścią szkolenia okresowego lub specjalistycznego dla wybranej grupy pracowników.

Gdzie należy szukać informacji o wyznaczonych osobach oraz pomocy

W zależności od wielkości zakładu pracy liczba osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia lub zdrowia może się różnić. Jednakże aktualna lista osób oddelegowanych do udzielenia pierwszej pomocy powinna znajdować się w dostępnym wszystkim miejscu, np. na wspólnej stołówce oraz być udostępniana w razie możliwości, np. droga mailową na skrzynki pracownicze. Osoba wyznaczona przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy zobowiązana zostaje do podpisania stosownego oświadczenia. W każdym zakładzie pracy w miejscu ogólnodostępnym musi znajdować się dobrze zaopatrzona apteczka, znaki ewaluacyjne, instrukcja udzielania pierwszej pomocy oraz lista telefonów alarmowych.

W jaki sposób przebiega szkolenie i kto je przeprowadza

Specjalistyczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zawsze przeprowadza specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje, które dają mu możliwość poświadczenia za pomocą certyfikatu nabytych przez danego pracownika umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej. Niezwykle istotnym jest bowiem, aby osoby, które nabyły kompetencje udzielania pierwszej pomocy, działały szybko i sprawnie. Jest to kluczowe zadanie, jakie ma przed sobą osoba wyznaczona przez pracodawcę, ponieważ od tego zadania właśnie może zależeć życie lub zdrowie innego pracownika. Jako wieloletni szkoleniowcy w zakresie BHP i PPOŻ i doświadczeni ratownicy medyczni jesteśmy zdania, że wiedza, która pozwala na uratowanie czyjegoś życia, jest bezcenna. Dlatego im więcej osób będzie posiadało właściwe przeszkolenie, tym większa szansa jest na to, że pomoc dla potrzebującego człowieka nadejdzie wystarczająco szybko, aby nie doszło do tragedii. Każdorazowo prowadzone przez nas zajęcia w dużej mierze skupiają się na zadaniach praktycznych, mających przekazać uczestnikowi jak najwięcej rad, zasad postępowania oraz informacji o podstawach prawnych regulujących postępowanie w momencie zagrożenia. Wykorzystujemy do tego celu nowoczesną technologię i zapewniamy niezbędny do tego celu sprzęt.