Kto musi przejść obowiązkowe szkolenie przeciwpożarowe?

obowiązkowe szkolenie przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo i komfort pracy to podstawy, które musi spełniać pracodawca. Odpowiada on za zapewnienie odpowiedniej ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych. Lecz czy musi zapewnić szkolenia przeciwpożarowe? Kto jest za nie odpowiedzialny? Kto musi w nich uczestniczyć?

Obowiązek przeprowadzenia szkoleń PPOŻ

Obowiązkowe szkolenia przeciwpożarowe muszą odbyć wszyscy pracownicy danego przedsiębiorstwa. Za ich organizację odpowiada właściciel budynku lub wynajmujący go pod siedzibę firmy użytkownik. Obowiązek ten ciąży na nim zgodnie z Art. 4 Ust. 1 Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku.

Organizacja szkoleń PPOŻ należy więc do obowiązków pracodawcy. To na nim ciąży wymóg zapoznania wszystkich pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz sposobem postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.

Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych

Każda firma, niezależnie od branży, powinna przeszkolić swoich pracowników na wypadek pożaru. Kursy powinny być dostosowane do stanowiska pracy, które zajmują dani pracownicy. Wspomniana wyżej Ustawa wyróżnia trzy rodzaje szkoleń:

  • wstępne – wprowadzające pracowników w instrukcję bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, w którym zostali zatrudnieni;
  • podstawowe – właściwe przeszkolenie pracownika, m.in. z zagrożeń pożarowych panujących w danej firmie, ze sposobu na ich unikanie czy ze sposobu używania gaśnicy;
  • specjalistyczne – przeznaczone dla pracowników stykających się w swojej dziedzinie z materiałami łatwopalnymi czy dla tych, którzy wykonując swoje obowiązki są narażeni na zaprószenie ognia.

Kursy i szkolenia przeciwpożarowe

Ważne jest, by wiedza przekazywana pracownikom była rzetelna i sprawdzona. Osoby szkolące z zakresu przeciwpożarowego czy dotyczącego udzielania pierwszej pomocy muszą być wykształcone w tej dziedzinie, co mogą potwierdzić odpowiednimi uprawnieniami. Tylko wykwalifikowani szkoleniowcy są w stanie prawidłowo przekazać potrzebną wiedzę, zapewniając danemu przedsiębiorstwu bezpieczeństwo oraz higienę pracy. Skuteczne szkolenie to gwarancja skutecznej ochrony życia i zdrowia, dlatego warto postawić na profesjonalistów.