Szkolenia i audyt BHP

workmanagement

Pracodawcy bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że nie dopełniają podstawowych zasad BHP w swojej firmie. Aby sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo zapewnia pracownikom najwyższe standardy bezpieczeństwa, zapraszamy do skorzystania z usług w zakresie audytu i szkoleń BHP. Oferujemy kursy przeznaczone dla kadry kierowniczej, dzięki którym można zmienić działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlaczego warto regularnie zlecać wykonanie audytów?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom dogodnych i bezpiecznych warunków pracy. W tym celu warto regularnie sprawdzać, jak wygląda stan ochrony przeciwpożarowej lub dróg ewakuacyjnych. Podczas audytu sprawdzamy, jakie kroki zostały podjęte, aby zminimalizować działanie szkodliwych czynników występujących w danym środowisku pracy. W trakcie audytu przeglądamy pełną informację dotyczącą szkoleń BHP i PPOŻ. Warto zlecić przeprowadzenie kontroli firmie zewnętrznej. W ten sposób pracodawca pokazuje, że podejmuje realne kroki, aby zatrudnione osoby czuły się w danym miejscu bezpiecznie.

Przygotowanie dokumentów w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Po każdym audycie nasz personel przygotowuje pełną dokumentację. Zawiera ona informację dotyczącą zakresu przeprowadzonego audytu oraz jej rezultaty. W ten sposób otrzymujecie pełną dokumentację, jaką można przedstawić inspektorom w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to podstawa do tego, aby pokazać, że podjęte zostały wszystkie kroki pozwalające na zabezpieczenie podwładnych.