Pierwsza pomoc

workmanagement

Dążymy do tego, aby jak najwięcej osób znało zasady udzielania tej kluczowej pierwszej pomocy. Szkolenia z pierwszej pomocy udowadniają, że pierwsza pomoc to proste niewymagające wykorzystania przyrządów działa. Wymagają od osoby jej udzielające wyłącznie podstawowej wiedzy w tym zakresie, dlatego tym bardziej warto odbyć szkolenie, które w przyszłości może okazać się bezcenne.

Program szkolenia z pierwszej pomocy
Oferowane przez nas szkolenia pierwszej pomocy prowadzone są w sposób profesjonalny i kompleksowy przez doświadczonych ratowników medycznych, przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych i profesjonalnego sprzętu szkoleniowego. Program szkolenia z pierwszej pomocy obejmuje kilka kluczowych obszarów tematycznych. Należą do nich podstawy prawne i zasady postępowania w miejscu zagrożenia, a także 5 bloków tematyczne związane z poszczególnymi rodzajami urazów. Są to zatrucia i oparzenia; zadławienie, krwawienie iw wstrząsy; urazy głowy, oczu i klatki piersiowej; złamania, zwichnięcia, porażenie prądem, oraz urazy związane z agresją zwierząt; a także resuscytację i postępowanie z nieprzytomnym poszkodowanym.